Analiza instrumentalna

Poniżej znajdują się odnośniki do treści wykładowych w formacie PDF.
Kliknij na hiperłaczu prawym klawiszem myszy i pojawiającym sie menu kontekstowym
wybierz opcję "Zapisz element docelowy ...", aby utworzyć kopię pliku na dysku.
Pliki są chronione hasłem, które zostało podane na wykładzie.


  WYKŁADY
  1.1. Wykład 1.1
  1.2. Wykład 1.2
  1.3. Wykład 1.3
  1.4. Wykład 1.4
  1.5. Wykład 1.5
  1.6. Wykład 1.6
  1.7. Wykład 1.7
  2.1. Wykład 2.1
  2.2. Wykład 2.2
  2.3. Wykład 2.3
  2.4. Wykład 2.4
  3.1. Wykład 3.1
  3.2. Wykład 3.2
  3.3. Wykład 3.3
  3.4. Wykład 3.4
  4.1. Wykład 4.1
  4.2. Wykład 4.2
  4.3. Wykład 4.3
 
  ĆWICZENIA
  Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
  Raporty do ćwiczeń laboratoryjnych
  Regulamin dydaktyczny
 

Powodzenia!