Chemia analityczna

Poniżej znajdują się odnośniki do treści wykładowych w formacie PDF.
Kliknij na hiperłaczu prawym klawiszem myszy i pojawiającym sie menu kontekstowym
wybierz opcję "Zapisz element docelowy ...", aby utworzyć kopię pliku na dysku.
Pliki są chronione hasłem, które zostało podane na wykładzie.


  WYKŁADY
  1. Analiza jakościowa kationów cz1
  2. Analiza jakościowa kationów cz2
  3. Analiza jakościowa anionów cz1
  4. Analiza jakościowa anionów cz2
  5. Analiza ilościowa: wagowa
  6. Analiza ilościowa: alkacymetria
  7. Analiza ilościowa: redoksymetria
  8. Analiza ilościowa: precypitometria
  9. Analiza ilościowa: kompleksonometria
  10. Analiza ilościowa: potencjometria
 
  ĆWICZENIA
  Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
  Raporty do ćwiczeń laboratoryjnych
  Regulamin dydaktyczny
 

Powodzenia!