Chemia Fizyczna

Poniżej znajdują się odnośniki do treści wykładowych w formacie PDF.
Kliknij na hiperłaczu prawym klawiszem myszy i pojawiającym sie menu kontekstowym
wybierz opcję "Zapisz element docelowy ...", aby utworzyć kopię pliku na dysku.
Pliki są chronione hasłem, które zostało podane na wykładzie.

  1. Pojęcia podstawowe
  2.1. Wprowadzenie do termodynamiki
  2.2. Pierwsza zasada termodynamiki
  2.3. Elementy Termochemii
  2.4. Druga zasada termodynamiki
  2.5. Kryteria samorzutności procesów fizyko-chemicznych
  2.6. Równowaga chemiczna
  3.1. Elementy kinetyka chemicznej reakcji prostych
  3.2. Elementy kinetyka chemicznej reakcji złożonych
  3.3. Kinetyka reakcji katalitycznych
  4.1. Elementy Elektrochemii: reakcje redoks
  4.2. Elementy Elektrochemii: Ogniwa
  4.3. Elementy Elektrochemii: Elektroliza
  5. Wybrane przemiany fizykochemiczne
 
  Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
  Raporty z ćwiczeń laboratoryjnych
  Regulamin dydaktyczny
 

Powodzenia!