Chemia Ogólna i Nieorganiczna

Poniżej znajdują się odnośniki do treści wykładowych w formacie PDF.
Kliknij na hiperłaczu prawym klawiszem myszy i pojawiającym sie menu kontekstowym
wybierz opcję "Zapisz element docelowy ...", aby utworzyć kopię pliku na dysku.
Pliki są chronione hasłem, które zostało podane na wykładzie.


  Część 1. WPROWADZENIE
  1.1 Pojęcia podstawowe
  1.2. Sposoby wyrażanie stężenia i zawartości substanc
  1.3. Podstawowe obliczenia chemiczne
  1.4. Podstawowe prawa chemiczne
  1.5. Klasyfikacja reakcji chemicznych
 
  Część 2. BUDOWA MATERII: od mikrocząstek do układów (supra) molekularnych
  2.1. Dowody na nieciągłość materii oraz istnienia stanów kwantowych
  2.2. Modele budowy atomu
  2.3. Nowe cechy mikroświata - nowa terminologia
  2.4. Współczesne rozumienie budowy atomu
  2.5. Budowa cząsteczek
  2.6. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe
 
  Część 3. UKŁADY DYSPERSYJNE
  3.1. Koloidy oraz roztwory właściwe
  3.2. Równowagi w wodnych roztworach elektrolitów
  3.3. Dysocjacja elektrolityczna, pH
  3.4. Hydroliza, bufory
 
  Część 4. ELEMENTY STATYKI CHEMICZNEJ
  4.1. Stała równowagi i jej znaczenie
 
  Część 5. ELEMENTY ELEKTROCHEMII
  5.1. Znaczenie zmian stopni utlenienia
 
  Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
  Raporty do ćwiczeń laboratoryjnych
  Regulamin dydaktyczny
 

Powodzenia!