Inwokacja...

W jednej z chińskich przypowieści jest mowa o sześciu ślepcach, którzy próbują określić za pomocą dotyku jak wygląda słoń. Pierwszy z nich dotknął ucha i powiedział „Słoń jest jak wielki wiatrak”. Drugi z nich dotknął boku słonia i powiedział: „Nie, słoń jest jak ściana”. Trzeci, dotknąwszy nogi, powiedział: „ Nie, słoń jest jak słup”. Czwarty dotknął nosa i rzekł: „Słoń jest jak wielka, wisząca gałąź drzewa”. Piąty dotknął kłów słonia i powiedział: „Słoń jest jak wielki róg wystający z wielkiej paszczy”. Na koniec szósty z nich dotknął ogona i powiedział: „Nie, słoń jest jak duża miotła wystająca ze ściany”. Gdyby udało im się zebrać wszystkie te informacje w jedna całość, otrzymaliby całkiem dobry opis słonia.
Ta przypowieść stanowi doskonała ilustrację niniejszego projektu. Interdyscyplinarność, tak modny ostatnio termin oznacza po prostu otwartość na różne perspektyw, nie zamykanie się na jeden punkt widzenia, czerpanie wartości z różnych źródeł.
Zawsze można nauczyć się czegoś więcej…

Inspiracja...

Mniej się martw, a miej nadziei więcej,
Mniej jedz, a przeżuwaj więcej,
Mniej gadaj, a mów więcej,
Mniej biadol, a oddychaj więcej,
Więcej kochaj, a wszystkie dobre rzeczy będą Twoje.
przysłowie szwedzkie