dr inż. Tomasz Jeliński

WYKSZTAŁCENIE

02.2015 Doktor nauk chemicznych
09.2005 – 06.2010 Studia magistersko – inżynierskie na Uniwersytecie Technologiczno–Przyrodniczym, kierunek Technologia Chemiczna, specjalność Biotechnologia Przemysłowa
09.2002 – 05.2005 V Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

KONFERENCJE NAUKOWE

 1. “Experimental and theoretical study on chelating abilities of Alizarin”, Modeling and Design of Molecular Materials, Wrocław, 2012.
 2. “Structure and properties of alizarin complex formed with potassium hydroxide in methanol solution”, Modeling Interactions in Biomolecules, Praga 2015.

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE
Prowadzenie zajęć z przedmiotu Chemia Fizyczna oraz Analiza Instrumentalna (laboratorium oraz zajęcia komputerowe) dla kierunków Farmacja, Analityka Medyczna i Biotechnologia

PUBLIKACJE

 

2023

 • Cysewski Piotr, Jeliński Tomasz, Przybyłek Maciej: Intermolecular interactions of edaravone in aqueous solutions of ethaline and glyceline inferred from experiments and quantum chemistry computations, Molecules, 2023, vol. 28, nr 2, s.1-24, Numer artykułu:629. DOI:10.3390/molecules28020629

2022

 • Cysewski, P., Jeliński, T., & Przybyłek, M. (2022). Application of COSMO-RS-DARE as a Tool for Testing Consistency of Solubility Data: Case of Coumarin in Neat Alcohols. Molecules, 27, 1–16. https://doi.org/10.3390/molecules27165274
 • Cysewski, P., Jeliński, T., & Przybyłek, M. (2022). New insights into thermodynamics of solutes in neat and complex solvents. Molecules, 27, 1–4. https://doi.org/10.3390/molecules27186131
 • Cysewski, P.; Jelinski, T.;Przybyłek, M.; Nowak, W.; Olczak,M. Solubility Characteristics of Acetaminophen and Phenacetin in Binary Mixtures of Aqueous Organic Solvents: Experimental and Deep Machine Learning Screening of Green Dissolution Media. Pharmaceutics 2022, 14, 2828. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14122828
 • Cysewski, P.; Jeliński, T.; Przybyłek, M. Intermolecular Interactions of Edaravone in Aqueous Solutions of Ethaline and Glyceline Inferred from Experiments and Quantum Chemistry Computations. Molecules 2023, 28, 629. https://doi.org/10.3390/molecules28020629

2021

 • Jeliński Tomasz, Stasiak D., Kosmalski T., Cysewski Piotr. Experimental and theoretical study on theobromine solubility enhancement in binary aqueous solutions and ternary designed solvents.Pharmaceutics: 2021 : Vol. 13, nr 8, s. 1-21, 1118. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13081118
 • Cysewski Piotr, Jeliński Tomasz, Procek D., Dratwa A. Solubility of sulfanilamide and sulfacetamide in neat solvents : measurements and interpretation using theoretical predictive models, first principle approach and artificial neural networks. Fluid Phase Equilibria: 2021 : Vol. 529, s. 1-10, 112883. https://doi.org/10.1016/j.fluid.2020.112883
 • Cysewski Piotr, Jeliński Tomasz, Cymerman P., Przybyłek Maciej. Solvent screening for solubility enhancement of theophylline in neat, binary and ternary nades solvents : new measurements and ensemble machine learning. Int. J. Mol. Sci.: 2021 : Vol. 22, nr 14, s. 1-21, 7347. https://doi.org/10.3390/ijms22147347

2020

 • Piotr Cysewski, Tomasz Jeliński, Dominika Procek, Aleksandra Dratwa; Solubility of Sulfanilamide and Sulfacetamide in neat solvents: measurements and interpretation using theoretical predictive models, first principle approach and artificial neural networks; Fluid Phase Equilibria 27 October 2020, 112883; doi:10.1016/j.fluid.2020.112883
 • Tomasz Jeliński, Natalia Bugalska, Kinga Koszucka, Maciej Przybyłek, Piotr Cysewski - Solubility of sulfanilamide in binary solvents containing water: Measurements and prediction using Buchowski-Ksiazczak solubility model, Journal of Molecular Liquids Volume 319, 1 December 2020, 114342 doi:10.1016/j.molliq.2020.114342

2019

 • Maciej Przybyłek, Tomasz Jeliński, Piotr Cysewski.  Application of multivariate adaptive regression splines (MARSplines) for predicting Hansen solubility parameters based on 1D and 2D molecular descriptors computed from SMILES string. J. Chem.  2019 : Vol. 2019, s. 1-15.
 • Maciej Przybyłek, Ł. Recki, K. Mroczyńska, Tomasz Jeliński, Piotr Cysewski. Experimental and theoretical solubility advantage screening of bi-component solid curcumin formulations. J. Drug Deliv. Sci. Technol. 2019 : Vol. 50, s. 125-135.
 • Tomasz Jeliński, Maciej Przybyłek, Piotr Cysewski. Natural deep eutectic solvents as agents for improving solubility, stability and delivery of curcumin. Pharm. Res.-DORDR 2019 : Vol. 36, 116, s. 1-10.
 • Tomasz Jeliński, Maciej Przybyłek, Piotr Cysewski. Solubility advantage of sulfanilamide and sulfacetamide in natural deep eutectic systems : experimental and theoretical investigations. Drug Dev. Ind. Pharm. 2019 : Vol. 45, nr 7, s. 1120-1129.

2017

 • Tomasz Jeliński. Application of COSMO-RS methodology for screening of ionic liquids and deep eutectic solvents as effective media of enhancement of extraction and solubility. Modeling Interactions in Biomolecules VIII. J. Burda. Praha : MATFYZPRESS, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague, 2017 s. 50. : Plzeń, 2017.09.03
 • Tomasz Jeliński, Piotr Cysewski. Screening of ionic liquids for efficient extraction of methylxanthines using COSMO-RS methodology. Chem. Eng. Res. Des. 2017 : Vol. 122, s. 176-183.
 • Przemysław Krawczyk, Przemysław Czeleń, Beata Szefler, Tomasz Jeliński, Piotr Cysewski. The reactive group effects on the photophysical and biological properties of the fluorescent probe based on chalcone derivatives. Modeling Interactions in Biomolecules VIII. J. Burda. Praha : MATFYZPRESS, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague, 2017 s. 74. : Plzeń, 2017.09.03

2016

 • T. Jeliński, P. Cysewski, Structure and properties of alizarin complex formed with alkali metal hydroxides in methanol solution.J. Mol. Model. 2016, 22(6), 1-10.
 • T. Jeliński, P. Cysewski, The improvement of ecological characteristics of coatings from cured epoxy resins by hot water extractionJournal of Coatings Technology and Research, 2016, 13(6), 1047–1053
 • T. Jeliński, P. Cysewski, "Structure and properties of alizarin complex formed with alkali metal hydroxides in methanol solution”, Journal of Molecular Modeling, vol. 22, 126. doi: 10.1007/s00894-016-2988-y
 • T. Jeliński, P. Cysewski, "The improvement of ecological characteristics of coatings from cured epoxy resins by hot water extraction", Journal of Coatings Technology and Research (zatwierdzony do druku). doi: 10.1007/s11998-016-9816-2
 • T. Jeliński, P. Cysewski, E. Makareicz, "The control and optimization of the curing process of epoxy coatings: a case of poly(glycidoxy siloxane) resins”, Journal of Polymer Engineering, ahead of print, online 01/14/2016. doi: 10.1515/polyeng-2015-0276

2015

 • E. Makarewicz, P. Cysewski, T. Jeliński ,H. Maciejewski, I. Shyychuk, "Badanie właściwości utwardzanych aminami powłok z żywic glicydylosiloksanowych", Przemysł Chemiczny, vol. 94, 160-165, 2015. doi: 10.15199/62.2015.2.5

2014

 • T. Jeliński, P. Cysewski, "Zastosowanie alizaryny do spektrofotometrycznego oznaczania niezwiązanej ilości aminy w utwardzonym polimerze epoksydowym", Przemysł Chemiczny, vol. 93, 326-330, 2014. doi: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.326

2013

 • T. Jeliński, P. Cysewski, E. Makarewicz, "Application of alizarin colorimetric measurements for quantification of amine extraction by model food simulants from epoxy polymer", SpringerPlus, vol. 2:593, 2013. doi: 10.1186/2193-1801-2-593
 • P. Cysewski, T. Jeliński, "Accuracy of color prediction of anthraquinone dyes in methanol solution estimated from first principle quantum chemistry computations", Journal of Molecular Modeling, vol. 19, 4089-4097, 2013. doi: 10.1007/s00894-012-1717-4

2012

 • P. Cysewski, T. Jeliński, M. Przybyłek, A. Shyichuk, "Color prediction from first principle quantum chemistry computations: a case of alizarin dissolved in methanol", New Journal of Chemistry, vol. 36, 1836-1843, 2012. doi: 10.1039/C2NJ40327G
 • P. Cysewski, T. Jeliński, T. Krygowski, W. Oziminski, "Factors Influencing Aromaticity: PCA Studies of Monosubstituted Derivatives of Pentafulvene, Benzene and Heptafulvene", Current Organic Chemistry, vol. 16, 1920-1933, 2012. doi: 10.2174/138527212802651205

2011

 • P. Cysewski, T. Jeliński, "The π-Electron Delocalization Imposed by Thermal Vibrations of Substituted Benzene Analogues in Mediums of Varying Polarities", Computational Methods in Science and Technology, vol. 17, 5-16, 2011. doi: 10.12921/cmst.2011.17.01.05-16
 • T. Jeliński, A. Shyichuk, D. Ziółkowska, "Właściwości alkalizujące wybranych odpadów z produkcji sody metodą Solvay'a", Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 13, 21-28, 2011.

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

 1. E. Makarewicz, O. Shyichuk, I. Shyichuk, P. Cysewski, T. Jeliński, H.Maciejewski, I.Dąbek, „Sposób wytwarzania dwuskładnikowego lakieru lub farby z żywicy glicydylosiloksanowej utwardzanej trietylenotetraaminą w podwyższonej temperaturze”, P-404272.
 2. T. Jeliński, P. Cysewski, A. Shyichuk, „Sposób oznaczania pozostałości poliamin w żywicach epoksydowych”, P- 400878.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • związki epoksydowe i ich zastosowanie
 • problemy ekologiczne związane ze związkami epoksydowymi
 • modelowanie koloru na podstawie obliczeń kwantowo-mechanicznych
 • techniki analityczne wykorzystujące system RFID

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

 • sporty motorowe
 • siatkówka
 • historia II Wojny Światowej