Skład osobowy

Kierownik Katedry:

Profesorowie uniwersytetu:

Adiunkci:

Specjalista inżynieryjno-techniczny: