Skład osobowy

Kierownik Katedry:

Adiunkci:

Asystenci:

Pozostali pracownicy:

  • mgr inż. Anna Cieślińska - specjalista inżynieryjno-techniczny - tel. 52-585-3611
  • inż. Tomasz Miernik -  specjalista inżynieryjno-techniczny - tomasz.miernik@cm.umk.pl 
    tel. 52-585-3611