Chemia Fizyczna

Poniżej znajdują się odnośniki do treści wykładowych w formacie PDF.
Kliknij na hiperłaczu prawym klawiszem myszy i pojawiającym sie menu kontekstowym
wybierz opcję "Zapisz element docelowy ...", aby utworzyć kopię pliku na dysku.
Pliki są chronione hasłem, które zostało podane na wykładzie.

  1. Pojęcia podstawowe
  2.1. Wprowadzenie do termodynamiki
  2.2. Pierwsza zasada termodynamiki
  2.3. Elementy Termochemii
  2.4. Druga zasada termodynamiki
  2.5. Kryteria samorzutności procesów fizyko-chemicznych
  2.6. Tożsamości termodynamiczne (zagadnienia fakultatywne)
  2.7. Termodynamika układów rzeczywistych
  2.8. Równowaga chemiczna
  3.1. Termodynamika układów fizykochemicznych: fazy jednorodne
  3.2. Opis równowagi w układach wielofazowych
  3.3. Równowaga w układach dwuskładnikowych
  3.4. Równowaga w układach trójskładnikowych
  3.5. Właściwości koligatywne
  3.6. Zjawiska powierzchniowe
  4.1. Elementy kinetyka chemicznej reakcji prostych
  4.2. Elementy kinetyka chemicznej reakcji złożnych
  4.3. Kinetyka reakcji katalitycznych
  5.1. Elementy Elektrochemii: reakcje redoks
  5.2. Elementy Elektrochemii: Ogniwa
  5.3. Elementy Elektrochemii: Elektroliza
 
  Instrukcje do ćwiczeń
  Raporty z ćwiczeń
  Seminaria 1 &2
  Seminarium 3
  Regulamin dydaktyczny
 

Powodzenia!