Ph.D. Przemysław Krawczyk, prof. UMK

 • tel: (52) 585-36-79
 • mail: przemekk@cm.umk.pl
 • pokój: 15
 • konsultacje: poniedziałek: 9:15-10.45

EDUCATION
06.2003 University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz,  M. Sc. in Chemical Technology, specialization: environmental protection
12.2011  Ph. D. in chemical science, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz,  M.Sc. in Chemical Technology, thesis: “…..”

PAPERS

2023

 • Kula Sławomir, Kaźmierski Łukasz, Krawczyk Przemysław [i in.]: Influence of a bithiophene substituent on the properties of a new fluorescent probe – theoretical and experimental study, Journal of Molecular Structure, 2023, Numer artykułu:135151. DOI:10.1016/j.molstruc.2023.135151 
 • Szukalski A., Stottko Rafał, Krawczyk Przemysław [i in.]: Application of the pyrazolone derivatives as effective modulators in the opto-electronic networks, Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2023, vol. 437, s.1-12, Numer artykułu:114482. DOI:10.1016/j.jphotochem.2022.114482

2022

 • Krawczyk, P., Kula, S., Seklecka, K., & Łączkowski, K. Z. (2022). Synthesis, electrochemical, optical and biological properties of new carbazole derivatives. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 267 Part 2, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.saa.2021.120497
 • Kula, S., Krawczyk, P., Kaźmierski, Ł., & Filapek, M. (2022). Synthesis, physicochemical characterization and biological properties of new 5-(1<I>H</I>-phenanthro[9,10-d]imidazol-2-yl)-thiophene-2-carbaldehyde. Journal of Molecular Structure, 1252, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.132122
 • Szefler, B., Czeleń, P., Kruszewski, S., Siomek-Górecka, A., & Krawczyk, P. (2022). The assessment of physicochemical properties of Cisplatin complexes with purines and vitamins B group. Journal of Molecular Graphics & Modelling, 113, 1–15. https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2022.108144
 • Szukalski, A., Krawczyk, P., Sahraoui, B., Rosińska, F., & Jędrzejewska, B. (2022). A Modified Oxazolone Dye Dedicated to Spectroscopy and Optoelectronics. Journal of Organic Chemistry, 87, 7319–7332. https://doi.org/10.1021/acs.joc.2c00500
 • Szukalski, A., Krawczyk, P., Sahraoui, B., & Jędrzejewska, B. (2022). Multifunctional oxazolone derivative as an optical amplifier, generator, and modulator. Journal of Physical Chemistry B, 126, 1742–1757. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.1c08056
 • Kalarus, P., Mieszczanin, A., Kula, S., & Krawczyk, P. (2022). Nowe barwniki fluorescencyjne oparte na rdzeniu fenantro[9,10-D]-imidazolu. In D. Jaworska & T. Swebocki (eds.), Zjazd Zimowy Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2021 : książka abstraktów (p. 92).
 • Karalus, P., Kula, S., & Krawczyk, P. (2022). Reakcja formylowania w syntezie pochodnych karbazolu. In W. C. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (ed.), II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa “Bliżej Chemii”. Książka abstraktów (p. 60).

2021

 • Krawczyk Przemysław, Jędrzejewska B., Seklecka K., Cytarska J., Łączkowski K. Effect of the chloro-substitution on electrochemical and optical properties of new carbazole dyes. Materials: 2021 : Vol. 14, nr 11, s. 1-22, 3091. https://doi.org/10.3390/ma1411309
 • Kula S., Krawczyk Przemysław, Filapek M., Maroń A.M. Influence of N-donor substituents on physicochemical properties of phenanthro[9,10-d]imidazole derivatives. J. Lumin.: 2021 : Vol. 233, s. 1-11, 117910. https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2021.117910
 • Szefler Beata, Czeleń Przemysław, Krawczyk Przemysław. The affinity of carboplatin to B-vitamins and nucleobases. Int. J. Mol. Sci.: 2021 : Vol. 22, nr 4, s. 1-11, 3634. https://doi.org/10.3390/ijms22073634

2020

 • Przemysław Krawczyk, Magdalena Bratkowska, TomaszWybranowski, Iga Hołyńska-Iwan,Piotr Cysewski, Beata Jędrzejewska „Experimental and theoretical insight into spectroscopic properties and bioactivity of 4-(4-formylbenzylidene)-2-phenyloxazol-5(4H)-one dye for future applications in biochemistry”  Journal of Molecular Liquids 314 (2020) 113632
 • Przemysław Krawczyk „Optimizing the optical and biological properties of 6-(1H-benzimidazole)-2-naphthalenol as a fluorescent probe for the detection of thiophenols: a theoretical study” RSC Adv., 2020, 10, 24374
 • Przemysław Krawczyk, Tomasz Wybranowski, Łukasz Kaźmierski, Iga Hołyńska-Iwan, Magdalena Bartkowska, Piotr Cysewski, Beata Jędrzejewska „ 2’(1H-phenanthro[9,10-d]imidazol-2-yl-4-carboxyclic acid N-hydroxysuccimimide ester: A new phenathroimidzole derivative as a fluorescent probe for medical applications”, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 228 (2020) 117757
 • Adam Szukalskia, Beata Jędrzejewskab, Przemysław Krawczyk, Agnieszka Bajorek „An optical modulator on the pyrazolone-based bi-component system” Dyes and Pigments 172 (2020) 107805
 • Przemysław Krawczyk „4-(4-Chloro-2-oxo-3(1H-phenanthro[9,10-d]imidazol-2-yl)-2H-chromen-6-yl) benzaldehyde as a fluorescent probe for medical imaging: linear and nonlinear optical properties” Photochem. Photobiol. Sci., 2020, 19, 473
 • Przemysław Krawczyk „Modulation of benzofuran structure as a fluorescent probe to optimize linear and nonlinear optical properties and biological activities” Journal of Molecular Modeling (2020) 26:272

2018

 • Przemysław Krawczyk, Przemysław Czeleń, Piotr Cysewski.Reactive group effects on the photophysical and biological properties of 2-phenyl-1H-phenanthro[9,10-d]imidazole derivatives as fluorescent markers.Org. Biomol. Chem.2018 : Vol. 16, nr 20, s. 3788-3800.
 • Przemysław Krawczyk, Przemysław Czeleń, Tomasz Jeliński, Piotr Cysewski” The influence of donor substituents on spectral properties and biological activities of fluorescent markers conjugated with protein” Journal of Photochemistry & Photobiology A: Chemistry 365 (2018) 157–168

2017

 • Przemysław Czeleń, Beata Szefler, Przemysław Krawczyk. Docking and molecular dynamics study of CDK2 inhibition by new indoline derivatives. Modeling Interactions in Biomolecules VIII. J. Burda. Praha : MATFYZPRESS, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague, 2017 : Plzeń, 2017.09.03
 • B. Jędrzejewska, Przemysław Krawczyk, M. Józefowicz. Experimental and theoretical studies of the influence of solvent polarity on the spectral properties of two push-pull oxazol-5-(4H)-one compounds. Spectrochim. Acta A : Mol. Biomol. Spectrosc. 2017 : Vol. 171, s. 258-267.
 • Przemysław Krawczyk, B. Jędrzejewska, Piotr Cysewski, T. Janek. Synthesis, photophysical and biological properties of a new oxazolone fluorescent probe for bioimaging : an experimental and theoretical study. Org. Biomol. Chem. 2017 : Vol. 15, nr 42, s. 8952-8966.
 • Przemysław Krawczyk, B. Jędrzejewska, M. Pietrzak, T. Janek. Synthesis, photophysical properties and systematic evaluations of new phenanthroimidazole fluorescent probe for boimaging : experimental and theoretical study. J. Photochem. Photobiol. B-Biol. 2017 : Vol. 166, s. 74-85.
 • Przemysław Krawczyk, Przemysław Czeleń, Beata Szefler, Tomasz Jeliński, Piotr Cysewski. The reactive group effects on the photophysical and biological properties of the fluorescent probe based on chalcone derivatives. Modeling Interactions in Biomolecules VIII. J. Burda. Praha : MATFYZPRESS, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague, 2017 s. 74. : Plzeń, 2017.09.03
 • Przemysław Krawczyk, Przemysław Czeleń, Beata Szefler, Piotr Cysewski. Theoretical studies on the interaction between chalcone dyes and Concanavalin A - the reactive group effects on the photophysical and biological properties of the fluorescence probe. J. Photochem. Photobiol. A-Chem. 2017 : Vol. 346, s. 327-337.
 • Beata Szefler, Przemysław Czeleń, Przemysław Krawczyk, Piotr Cysewski. Theoretical study on cisplatin binding to B-vitamins : could the therapeutic effect of cisplatin be decreased if a patient with lung cancer drinks carrot or beet juice? Modeling Interactions in Biomolecules VIII. J. Burda. Praha : MATFYZPRESS, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague, 2017 : Plzeń, 2017.09.03

2016

 • B. Jędrzejewska, P. Krawczyk, M. Józefowicz, Experimental and theoretical studies of the influence of solvent polarity on the spectral properties of two push-pull oxazol-5-(4H)-one compounds. Spectroc. Acta Pt. A: Molec. Biomolec. Spectr. 2016, 171, 258-267
 • P. Krawczyk, M. Pietrzak.T. Janek, B. Jędrzejewska, P. Cysewski. Spectroscopic and nonlinear optical properties of new chalcone fluorescent probes for bioimaging applications: a theoretical and experimental study. J MolModel (2016) 22:125. doi: 10.1007/s00894-016-2990-4

2015

 • B. Jędrzejewska, M. Gordel, J. Szeremeta, P. Krawczyk, M. Samoć. Synthesis and Linear and Nonlinear Optical Properties of Three Push−Pull Oxazol-5(4H)-one Compounds. J. Org. Chem. 2015, 80, 9641−9651. doi: 10.1021/acs.joc.5b01636
 • P. Krawczyk. Time-dependent density functional theory calculations of the solvatochromism of some azo sulfonamide fluorochromes. J. Mol. Model. (2015) 21:118. doi: 10.1007/s00894-015-2651-z

2014

 • B. Jędrzejewska, P. Krawczyk, M. Gordel, M. Samoć. Synthesis and photophysical properties of two-photon chromophores containing 1Hbenzimidazole residue. Dyes and Pigments (2014) 111:162–175. doi: 0.1016/j.dyepig.2014.06.00

2013

 • B. Jędrzejewska, P. Krawczyk, M. Pietrzak, M. Gordel, K. Matczyszyn, M. Samoć, P. Cysewski. Styryl dye possessing donor-π-acceptor structure - synthesis, spectroscopic and computational studies. Dyes and Pigments (2013) 99:673-685. doi: 10.1016/j.dyepig.2013.06.00

2010

 • R. Zaleśny, I. W. Bulik, W. Bartkowiak, J. M. Luis, A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos, P. Krawczyk. Electronic and vibrational contributions to first hyperpolarizability of donor–acceptor-substituted azobenzene. J. Chem. Phys. (2010) 133:244308- 244315. doi: 10.1063/1.3516209
 • P. Krawczyk. DFT study of linear and nonlinear optical properties of donor-acceptor substituted stilbenes, azobenzenes and benzilideneanilines. J. Mol. Model. (2010) 16:659-668. doi: 10.1007/s00894-009-0623-x

2009

 • P. Krawczyk, A. Kaczmarek, R. Zaleśny, K. Matczyszyn, W. Bartkowiak, M. Ziółkowski, P. Cysewski. Linear and nonlinear optical properties of azobenzene derivatives. J. Mol. Model. (2009) 15: 581-590. doi: 10.1007/s00894-008-0436-3
 • R. Zaleśny, P. Krawczyk, W. Bartkowiak, M. G. Papadopoulos. Electronic and vibrational contributions to hyperpolarizabilities of medium–size organic molecules. AIP Conference Proceedings (2009) 1108:227-230. doi: 10.1063/1.3225420
 • D. L. Silva, P. Krawczyk, W. Bartkowiak, C. R. Mandoca. Theoretical study of one- and two-photon absorption spectra of azoaromatic compounds. J. Chem. Phys. (2009) 131:244516-244528. doi: 10.1063/1.3271239

SCIENTIFIC CONFERENCES

 • Modeling & Design of Molecular Materials ’08, Piechowice, 23-28 VI 2008
 • International Conference of Computational Methods in Sciences and Enginnering 2008 (ICCMSE 2008), Crete, Greece, 25-30 IX 2008
 • Theoretical and experimental study of UV-Vis soectra of functionalized carbazole-azo dyes; Modeling & Design of Moleculat Materials ’08, Piechowice, 23-28 VI 2008, s. P26/A
 • Electronic and vibrational contributions to hyperpolarizabilities of medium–size organic molecules International Conference of Computational Methods in Sciences and Enginnering 2008 (ICCMSE 2008), Crete, Greece, 25-30 IX 2008
 • Spectroscopic and nonlinear optical properties of new chalcone fluorescent probes for bioimaging applications: theoretical and experimental study Modeling Interactions in Biomolecules VII, 14-18 Sept 2015, Pague-Průchonice

ACHIEVEMENTS

 • 1st degree team award of the rector of Nicolaus Copernicus University for scientific achievements in 2010 and 2013
 • Team award of the rector of Nicolaus Copernicus University for organization activity in recruitment committee of Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University in the academic year 2013/2014 and 2014/2015

TEACHING EXPERIENCE
General and inorganic chemistry, analytical chemistry (laboratory and computational exercises) for Laboratory Medicine

RESEARCH INTERESTS
Searching and designing of fluorescence and two-photon markers used in chemical imaging. Description of excited states of D-π-A molecules. Description of linear and non-linear optical properties of organic systems of donor-acceptor character.