dr inż. Maciej Przybyłek

 

Obecnie zajmowane stanowisko
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Kurpińskiego 5, 85-096 Bydgoszcz
Wykształcenie

 • 2016 rok- doktor nauk farmaceutycznych, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  recenzenci:
  prof. dr hab. Elżbieta Budzisz
  prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Roman Kaliszan (Ś. P.)
  Temat rozprawy: „Badania nad efektem orientacyjnym krystalitów i jego wykorzystaniem do systematycznego poszukiwania kokryształów z udziałem wybranych związków aktywnych farmakologicznie”
 • 2010 rok- magister inżynier technologii chemicznej, specjalność: technologia procesów chemicznych

Przebieg pracy zawodowej

 • 2011 rok-asystent w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • 2018 rok- adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

Opieka nad magistrantami

 1. K. Piątkowski, Adaptacja metody wykorzystującej cukry redukujące do ilościowej charakterystyki potencjału inhibicyjnego aktywności alfa-amylazy na przykładzie kwasu kawowego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2019.
 2. P. Nieduża, Opracowanie metodyki ilościowej oceny efektywności inhibicji aktywności alfa-amylazy w oparciu o pomiary zmętnieniowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2019.
 3. M. Bzinkowska, Zastosowanie metod spektrofotometrycznych do wyznaczenia wartości IC50 dla kwasu 2,5-dihydroksybenzoesowego oraz kwasu 2,6-dihydroksybenzoesowego jako potencjalnych inhibitorów aktywności alfa-amylazy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2019.
 4. K. Pukownik, Zastosowanie metod spektrofotometrycznych do wyznaczenia IC50 dla kwasu 4- aminosalicylowego oraz kwasu 2,4 – dihydroksybenzoesowego jako potencjalnych inhibitorów aktywności alfa-amylazy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2019.
 5. K. Czerniawska, Spektrofotometryczne wyznaczenie parametru IC50 dla układu alfa-amylaza z kwasem 3,4-dihydroksybenzoesowym oraz z kwasem 3,5-dihydroksybenzoesowym, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2019.
 6. K. Goszczyńska, Ocena przydatności kwasu 4-hydroksybenzoesowego i kwasu 3- hydroksybenzoesowego jako potencjalnych inhibitorów alfa-amylazy poprzez pomiar wartości IC50, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2019.

Nagrody i wyróżnienia

 1. Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (I stopnia) za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2012 roku.
 2. Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (2013 rok)
 3. Zespołowe Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2015 roku.
 4. Wyróżnienie w uznaniu szczególnych wartości naukowych rozprawy doktorskiej (2016 rok).
 5. Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (III stopnia) za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2016 roku.
 6. Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (I stopnia) za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2017 roku.

PUBLIKACJE

2020

 • Tomasz Jeliński, Natalia Bugalska, Kinga Koszucka, Maciej Przybyłek, Piotr Cysewski - Solubility of sulfanilamide in binary solvents containing water: Measurements and prediction using Buchowski-Ksiazczak solubility model, Journal of Molecular Liquids Volume 319, 1 December 2020, 114342 doi:10.1016/j.molliq.2020.114342

2019

 • Maciej Przybyłek, Tomasz Jeliński, Piotr Cysewski.  Application of multivariate adaptive regression splines (MARSplines) for predicting Hansen solubility parameters based on 1D and 2D molecular descriptors computed from SMILES string. J. Chem.  2019 : Vol. 2019, s. 1-15.
 • Maciej Przybyłek, Ł. Recki, K. Mroczyńska, Tomasz Jeliński, Piotr Cysewski. Experimental and theoretical solubility advantage screening of bi-component solid curcumin formulations. J. Drug Deliv. Sci. Technol. 2019 : Vol. 50, s. 125-135.
 • Tomasz Jeliński, Maciej Przybyłek, Piotr Cysewski. Natural deep eutectic solvents as agents for improving solubility, stability and delivery of curcumin. Pharm. Res.-DORDR 2019 : Vol. 36, 116, s. 1-10.
 • Piotr Cysewski, Maciej Przybyłek. Predicting value of binding constants of organic ligands to beta-cyclodextrin: application of MARSplines and descriptors encoded in SMILES string. Symmetry-Basel 2019 : Vol. 11, nr 7, s. 922; 1-11.
 • Tomasz Jeliński, Maciej Przybyłek, Piotr Cysewski. Solubility advantage of sulfanilamide and sulfacetamide in natural deep eutectic systems : experimental and theoretical investigations. Drug Dev. Ind. Pharm. 2019 : Vol. 45, nr 7, s. 1120-1129.

2018

 • Maciej Przybyłek, Piotr Cysewski.Distinguishing cocrystals from simple eutectic mixtures : phenolic acids as potential pharmaceutical coformers.Cryst. Growth Des.2018 : Vol. 18, nr 6, s. 3524-3534.

2017

 • M. Przybyłek, D. Ziółkowska, K. Mroczyńska, P. Cysewski, Applicability of phenolic acids as effective enhancers of cocrystal solubility of methylxanthines. Cryst. Growth Des. 2017
 • W. Studziński, A. Gackowska, M. Przybyłek, J. Gaca, Studies on the formation of formaldehyde during 2-ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate demethylation in the presence of reactive oxygen and chlorine species.
 • Piotr Cysewski, Maciej Przybyłek. Selection of effective cocrystals former for dissolution rate improvement of active pharmaceutical ingredients based on lipoaffinity index. Eur. J. Pharm. Sci. 2017 : Vol. 107, s. 87-96.

2016

 • M. Przybyłek, D. Ziółkowska, K. Mroczyńska, P. Cysewski, Propensity of salicylamide and ethenzamide cocrystallization with aromatic carboxylic acids.Eur. J. Pharm. Sci. 2016, 85, 132-140
 • Maciej Przybyłek, Dorota Ziółkowska, Karina Mroczyńska, Piotr Cysewski, Propensity of salicylamide and ethenzamide cocrystallization with aromatic carboxylic acids. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 85, 132–140 (2016). doi: 10.1016/j.ejps.2016.02.010
 • Piotr Cysewski, Maciej Przybyłek, Dorota Ziółkowska, Karina Mroczyńska, Exploring the cocrystallization potential of urea and benzamide. Journal of Molecular Modeling, 22(5), 1-10 (2016), doi: 10.1007/s00894-016-2964-6
 • Maciej Przybyłek, Dorota Ziółkowska, Mirosław Kobierski, Karina Mroczyńska, Piotr Cysewski, Utilization of oriented crystal growth for screening of aromatic carboxylic acids cocrystallization with urea. Journal of Crystal Growth 433, 128–138 (2016), doi: 10.1016/j.jcrysgro.2015.10.015
 • Alicja Gackowska, Maciej Przybyłek, Waldemar Studziński, Jerzy Gaca, Formation of chlorinated breakdown products during degradation of sunscreen agent, 2-ethylhexyl-4-methoxycinnamate in the presence of sodium hypochlorite. Environmental Science and Pollution Research 23 (2), 1886–1897 (2016), doi: 10.1007/s11356-015-5444-0

2015

 • Maciej Przybyłek, Piotr Cysewski, Maciej Pawelec, Dorota Ziółkowska, Mirosław Kobierski, On the origin of surface imposed anisotropic growth of salicylic and acetylsalicylic acids crystals during droplet evaporation. Journal of Molecular Modeling 21 (3), 1–12 (2015), doi: 10.1007/s00894-015-2599-z
 • Piotr Cysewski, Maciej Przybyłek, Tomasz Miernik, Mirosław Kobierski, Dorota Ziółkowska, On the origin of surfaces-dependent growth of benzoic acid crystal inferred through the droplet evaporation method. Structural Chemistry 26 (3), 705–712 (2015), doi: 10.1007/s11224-014-0528-x

2014

 • Alicja Gackowska, Maciej Przybyłek, Waldemar Studziński, Jerzy Gaca, Experimental and theoretical studies on the photodegradation of 2-ethylhexyl 4-methoxycinnamate in the presence of reactive oxygen and chlorine species. Central European Journal of Chemistry 12 (5), 612–623 (2014), doi: 10.2478/s11532-014-0522-6

2013

 • Maciej Przybyłek, Studies on the charge density distribution in p-substituted phenylnitrenium cation. Ekologia i Technika, 21(5), 230–236 (2013).

2012

 • Piotr Cysewski, Tomasz Jeliński, Maciej Przybyłek, Aleksander Shyichuk, Color prediction from first principle quantum chemistry computations: a case of alizarin dissolved in methanol. New Journal of Chemistry 36, 1836–1843 (2012), doi: 10.1039/c2nj40327g
 • Maciej Przybyłek, Jerzy Gaca, Reaction of aniline with ammonium persulphate and concentrated hydrochloric acid: Experimental and DFT studies. Chemical Papers 66 (7), 699–708 (2012), doi: 10.2478/s11696-012-0163-1

2011

 • Maciej Przybyłek, Jerzy Gaca, Oksychlorowanie związków organicznych, Chemik 65 (4), 297–300 (2011).