dr inż. Przemysław Czeleń

 

WYKSZTAŁCENIE
06.2004 Studia magistersko-inżynierskie na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym, kierunek Technologia Chemiczna, specjalność Chemia Organiczna
06.2011  Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk chemicznych na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym, tytuł pracy doktorskiej: "Opis molekularnych podstaw oksydacji telomerycznych fragmentów DNA w oparciu o metody chemii obliczeniowej"

PUBLIKACJE

2019

 • T. Janek, Przemysław Czeleń, E. J. Gudina, L. R. Rodrigues, Ż. Czyżnikowska. Biomolecular interactions of lysosomotropic surfactants with cytochrome c and its effect on the protein conformation: A biophysical approach. Int. J. Biol. Macromol. 2019 : Vol. 126, s. 1177-1185.
 • A. Skotnicka, Przemysław Czeleń, R. Gawinecki. Tautomeric equilibria in solutions of 2-phenacylbenzimidazoles. Heteroatom Chem. 2019 : Vol. 2019, s. 1-9.
 • Beata Szefler, Przemysław Czeleń, Docking of cisplatin on fullerene derivatives and some cube rhombellane functionalized homeomorphs, Symmetry-Basel, 2019, Vol. 11, nr 7, s. 874, 1-11, DOI: 10.3390/sym11070874
 • Beata Szefler, Przemysław Czeleń, Docking of polyethylenimines derivatives on cube rhombellane functionalized homeomorphs, Symmetry-Basel, 2019, Vol. 11, nr 8, s. 1048, 1-14, DOI: 10.3390/sym11081048
 • Przemysław Czeleń, Beata Szefler, The immobilization of oxindole derivatives with use of cube rhombellane homeomorphs, Symmetry-Basel, 2019, Vol. 11, nr 7, s. 900, 1-11, DOI: 10.3390/sym11070900
 • Przemysław Czeleń, Beata Szefler,  The immobilization of ChEMBL474807 molecules using different classes of nanostructures, Symmetry-Basel, 2019, Vol. 11, nr 8, s. 980, 1-13, DOI: 10.3390/sym11080980
 • Beata Szefler, Przemysław Czeleń, Adam Szczepanik, Piotr Cysewski, Does Affinity of Cisplatin to B-Vitamins Impair the Therapeutic Effect in the Case of Patient with Lung Cancer Consuming Carrot or Beet Juice?, Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 2019, 19, 000-000, DOI: 10.2174/1871520619666190325150624

2018

 • Beata Szefler, Przemysław Czeleń, M. V. Diudea.Docking of indolizine derivatives on cube rhombellane functionalized homeomorphs.Stud. Univ. Babes-Bolyai Chem.2018 : Vol. 63, nr 2, s. 7-18.
 • Przemysław Krawczyk, Przemysław Czeleń, Piotr Cysewski.Reactive group effects on the photophysical and biological properties of 2-phenyl-1H-phenanthro[9,10-d]imidazole derivatives as fluorescent markers.Org. Biomol. Chem.2018 : Vol. 16, nr 20, s. 3788-3800.

2017

 • B. Szefler, P. Czeleń, M.V. Diudea, Understanding the action of indolizines as biologically active moieties : a molecular dynamics study. Curr. Comput.-Aided Drug Des. 2017, 13(1), 22-29
 • Przemysław Czeleń, Beata Szefler, Przemysław Krawczyk. Docking and molecular dynamics study of CDK2 inhibition by new indoline derivatives. Modeling Interactions in Biomolecules VIII. J. Burda. Praha : MATFYZPRESS, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague, 2017 : Plzeń, 2017.09.03
 • Przemysław Czeleń. Inhibition mechanism of CDK-2 and GSK-3β by a sulfamoylphenyl derivative of indoline - a molecular dynamics study. J. Mol. Model. 2017 : Vol. 23, nr 8, s. 230, 1-11.
 • Beata Szefler, Przemysław Czeleń. Potential inhibitory effect of indolizine derivatives on the two enzymes : nicotinamide phosphoribosyltransferase and beta lactamase, a molecular dynamics study. J. Mol. Model. 2017 : Vol. 23, nr 7, s. 208, 1-9.
 • A. Skotnicka, Przemysław Czeleń, R. Gawinecki. Tautomeric equilibria in solutions of 1-methyl-2-phenacylbenzimidazoles. J. Mol. Struc. 2017 : Vol. 1134, s. 546-551.
 • Przemysław Krawczyk, Przemysław Czeleń, Beata Szefler, Tomasz Jeliński, Piotr Cysewski. The reactive group effects on the photophysical and biological properties of the fluorescent probe based on chalcone derivatives. Modeling Interactions in Biomolecules VIII. J. Burda. Praha : MATFYZPRESS, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague, 2017 s. 74. : Plzeń, 2017.09.03
 • Beata Szefler, Przemysław Czeleń, Przemysław Krawczyk, Piotr Cysewski. Theoretical study on cisplatin binding to B-vitamins : could the therapeutic effect of cisplatin be decreased if a patient with lung cancer drinks carrot or beet juice? Modeling Interactions in Biomolecules VIII. J. Burda. Praha : MATFYZPRESS, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague, 2017 : Plzeń, 2017.09.03

2016

 • P. Czeleń, Molecular dynamics study on inhibition mechanism of CDK-2 and GSK-3β by CHEMBL272026 molecule. Struct. Chem. 2016, 27, 1807-1818
 • Physical nature of intermolecular interactions inside Sir2 homolog active site: molecular dynamics and ab initio study P. Czeleń, Ż. Czyżnikowska, J Mol Model (2016) 22:120, doi: 10.1007/s00894-016-2992-2

2015

 • Molecular dynamics study of the inhibitory effects of ChEMBL474807 on the enzymes GSK-3β and CDK-2 P. Czeleń, B. Szefler J MolModel (2015) 21:74, doi: 10.1007/s00894-015-2627-z

2013

 • Structural and energetic properties of canonical and oxidizedtelomeric complexes studied by molecular dynamics simulations P. Czeleń, P. Cysewski, J Mol Model (2013) 19: 3339-3349, doi: 10.1007/s00894-013-1859-z
 • Tautomeric equilibria in solutions of 2-phenacylbenzoxazoles, A. Skotnicka, E. Kolehmainen, P. Czeleń, R. Gawinecki, Int. J. Mol. Sci. (2013), 14, 4444-4460; doi: 10.3390/ijms14034444

2012

 • Quantum chemical study of hole transfer coupling in nucleic acid base complexes containing 7-deazaadenine, M. Mikołajczyk , Ż Czyżnikowska , P. Czeleń , U. Bielecka, R. Zaleśny, P. Toman , W. Bartkowiak, Chem. Phys. Lett. (2012) 537:94–100 doi: 10.1016/j.cplett.2012.04.018

2010

 • Structural and energetic consequences of oxidation of d(ApGpGpGpTpT) telomere repeat unit in complex with TRF1 protein, P. Cysewski, P. Czeleń , J Mol Model (2010) 16:1797–1807, doi: 10.1007/s00894-010-0730-8

2009

 • Structural and energetic heterogeneities of canonical and oxidized central guanine triad of B-DNA telomeric fragments, P. Cysewski, P. Czeleń , J. Mol. Mod., (2009) 15:607-613, doi: 10.1007/s00894-008-0438-1

2008

 • The post-SCF quantum chemistry characteristics of the guanine–guanine stacking B-DNA, P. Cysewski, Ż. Czyżnikowska, R. Zaleśny, P. Czeleń, Phys. Chem. Chem. Phys., (2008) 10:2665–2672 , doi: 10.1039/b718635e

2007

 • Theoretical analysis of the effects of guanine oxidative damage on the properties of B-DNA telomere fragments, P. Cysewski, P. Czeleń , J. Mol. Mod., (2007) 13:739–75, doi: 10.1007/s00894-007-0186-7

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE
Prowadzenie zajęć z przedmiotu Chemia Fizyczna oraz Analiza Instrumentalna dla kierunków Farmacja, Analityka Medyczna i Biotechnologia


ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Analiza wpływu zmian oksydacyjnych na właściwości kwasów nukleinowych. Oddziaływania pomiędzy kwasami nukleinowymi a białkami. Ocena oddziaływań pomiędzy związkami o właściwościach farmakologicznych a miejscem aktywnym enzymów realizowane w oparciu o dokowanie i symulacji dynamiki molekularnej.